Jak zamawiać

5. Szczegółowy opis procesu składania zamówień:

5.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później  jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. 

5.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.3. 

5.3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie: 
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów,
- imienia i nazwiska odbiorcy zamówienia,
- dokładnego adresu dostawy zamówienia,
- numeru telefonu kontaktowego w celu szybkiej komunikacji z Klientem oraz w celu kontaktu dostawcy z odbiorcą w dniu dostarczenia zamówienia

- adresu e-mail Zamawiającego – w celu informowania o statusie realizacji zamówienia.

5.4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem pkt. 4.1 - podpunktów b) i e) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę


5.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b) łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
d) włączona obsługa języka JavaScript,
e) włączona obsługa plików Cookies
f) aktywne konto e-mail. 

5.6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 

5.7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka 
- podanie danych wymienionych w pkt. 5.3 lub logowanie
- wybór formy dostawy i płatności
- po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj. 
a) przedmiot zamówienia,
b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
c) główne cechy świadczenia
d) wybraną formę płatności
e) wybraną formę dostawy
f) całkowity koszt dostawy
g) termin zapłaty
h) dane kontaktowe zamawiającego
i) dane adresowe odbiorcy Towaru
- akceptacja Regulaminu
- zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk „Zamów i zapłać”

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu „Zamów i zapłać” uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

5.8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze
- przelew bankowy

- płatność karta płatniczą
- przelew online PayU
- przelew online PayPal
- przelew online DotPay
- przelew online Przelewy24

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamów i zapłać”. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:
1) cenie (wraz z podatkiem)
2) głównych cechach świadczenia
3) wybranej formie płatności
4) wybranej formie dostawy
5) terminie zapłaty
oraz zawierający wszystkie dane zamówienia, formularz odstąpienia od umowy oraz regulamin sklepu.

5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

5.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

5.12. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. 

5.13. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres 6 miesięcy.  

5.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.  

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
PRZERWA TECHNICZNA
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie